Bli medlem

Vi använder Suomisport tjänsten för vårt medlemsregister, statistik, graderingar och betalningar. Suomisport är utvecklat av Finska Olympiska kommittén och följer alla GDPR-regler, vilket innebär att det är användaren som äger sin data. Det betyder att de som tränar eller deras underhållsberättigade själva måste ansöka om medlemskap i föreningen och anmäla sig till en grupp.

1) Klicka på rätt grupp för att Bli medlem

Vuxen

Ungdom (13-15 år)

Junior (9-12 år)


2) Klicka på rätt grupp för att Anmäla dig gruppen

Vuxen

Ungdom (13-15 år)

Junior (9-12 år)

3) Ladda ned Suomisport appen till din telefon och logga in.

4) Alla som tränar i föreningen måste ha en Aikidolicens

Mer information om licensen hittar du här.

5) Medlemsavgift

Föreningen fakturerar medlemsavgiften två gånger per år. Vi gör faktureringen via Suomisport och man kan betala genom tjänsten.

Vuxen 90 € / termin

Ungdomar 80 € / termin

Junior 60 € / termin

Föreningen beslutar om medlemsavgiftens storlek på årsmötet.