Föreningen

Aikido i Jakobstad

Aikido har tränats i Jakobstad sedan början av 1970-talet. Det var Trygve Forssten som lade grunden för föreningen när han ordnade de första uppvisningarna och nybörjarkurserna efter att ha återvänt från Stockholm.

Trygve hade börjat träna Aikido år 1968 under sin studietid i Stockholm. Han ordnade uppvisningar i Åbo och Helsingfors tillsammans med sin lärare Ichimura-sensei våren 1970. Dehär uppvisningarna var de första i Finland.

Trygve startade också verksamheten i Jakobstad år 1970 och därmed är föreningen en av de äldsta i Finland. Föreningen Kenshu-kan blev officiellt registrerad år 1978.

Föreningen har verkat på flera ställen i staden, bl.a. i Svenska Gymnasiet, Kyrkostrand, Idrottsgården och en längre tid i Karvikshallen. De första träningarna hölls på en brottarmatta i Toimitalo. Numera har föreningen sin verksamhet i Idrottsgården.

Föreningens verksamhet består av att ordna träningar i Aikido och numera tränar man flera gånger per vecka. Föreningen ordnar också i mån av möjlighet träningsläger med utomstående tränare. Kunskapen upprätthålls på en hög nivå då medlemmarna regelbundet deltar i träningsläger i Finland och Sverige.

Föreningen Kenshu-Kans verksamhet bedrivs enligt aikidons principer. Medlemmar på alla nivåer skall känna sig trygga i föreningen och kunna utvecklas enligt egna färdigheter och mål.

Träningsmiljön skall vara lärorik, stimulerande och rolig för att ge aikidokan en bra omgivning för sin träning. Aikidokan skall kunna utveckla sig själv och målet med träningen är att på ett positivt sätt utveckla aikidokans färdigheter. Tillsammans arbetar vi också för föreningens intressen och ändamål.

Aikido är en dynamisk och harmonisk budogren och bedrivs utan att skada andra. Aikidon är inte enbart träning av fysiska rörelser och smidighet utan också en utveckling av mental medvetenhet. Förmågan att hitta fredliga lösningar på olika situationer poängteras.