Om Aikido

Aikido – konsten att övervinna sig själv Aikido är en budogren som passar för aktiva människor i olika åldrar och storlekar. Inom aikidon tränas en kampkonst med vars hjälp man kan avvärja anfall utan att bestående skada anfallaren. Centrala idéer är att ha nytta av anfallarens kraft och använda sig av spiralformade, runda rörelser för att få anfallaren ur balans. Aikidons egentliga grund-idé härrör sig dock inte till självförsvar utan istället till att vinna över sig själv. Meningen med budogrenen är att förstå våld samt att finna fredliga konfliktlösningssätt. Tanken grundar sig på att skydda liv och att inte skada andra.

Förutom att förbättra grundkonditionen tränas även balans, koordinationsförmåga samt rörelsesmidighet. Inledningsvis är tröskeln låg till att börja träna, det vill säga i början framskrider man långsamt för att således skapa en god grund för senare utmaningar. För många blir aikidon en livslång hobby, ibland till och med en livsstil. Det finns inga tävlingar i aikido.

Vem kan utöva denna gren?

Nästan vem som helst kan utöva aikido oavsett ålder, kön eller kondition. Nödvändiga färdigheter utvecklas vartefter man fortsätter med träningen. Det viktigaste är viljan att lära sig eftersom lärandeprocessen tar sin tid för alla. Sättet på vilket aikidon utförs möjliggör träning mellan väldigt olika människor. Således kan människor i olika storlekar sinsemellan träna på ett jämlikt sätt.

På vilket sätt och var kan man träna?

På grundkursen inövas grundläggande färdigheter och därefter kan man delta i vanliga träningar. Som nybörjare är lämplig träningsklädsel college-byxor samt t-skjorta. Träningarna förverkligas i en träningssal (dojo) där golvet är täckt av tatami-mattor som dämpar fall. I dojon uppför man sig respektfullt eftersom tiden där skall användas till att lära sig mera om aikido. En aikido-utövare klär sig i en vit budodräkt (gi) som är tygförstärkt och hållbar för grepp i kläder samt kontakt med golvet. De längre hunna inom aikidon använder därtill även en svart byxkjol som kallas för hakama.

Aikidoträningarna varar 1 eller 1,5 timme och påbörjas med grundlig uppvärmning. Den egentliga träningen utövas parvis och utövas största delen av tiden. Avslutande rörelser utförs i slutet av träningspasset. Aikidon tränas från många olika grepp och därtill även från slag. Teknikerna utförs stående men också från knästående. Inom aikidon tränas olika fall, låstekniker och fasthållningar. Därtill utövas budogrenen även med olika vapen såsom käpp (jo), svärd (bokken) samt kniv (tanto).