Aikido i Jakobstad

Vuxna

Välkommen med i vårt inspirerande vuxengäng där vi prioriterar rörelseglädje! Kom gärna och prova på när som helst under året om du är 16 år eller äldre. Gruppen riktar sig till vuxna som önskar en inblick i vad budogrenen aikido går ut på. Träningen förverkligas enligt egna individuella färdigheter och vi tränar parvist eller i grupp.

Du lär dig bl.a. tekniker, balansrörelser och fall. Enligt önskemål förverkligas graderingar. Förutom extra träningar kan vuxna medlemmar delta i interna samt externa läger vilket märkbart utvecklar färdigheterna!

Ungdomar

Kom med i vårt glada ungdomsgäng! Gruppen riktar sig till dig som är nyfiken på budogrenen aikido! Vi erbjuder aikido-träningar för ungdomar i åldern 13-15 år. Träningen varvas med spel  som främjar t.ex. fysiska samt  samarbetsfärdigheter. Träningen består av grundläggande övningar, tekniker och fall.

Gruppen tar emot nya ungdomar under hela året. Ifall man vill kan man beroende av ålder gradera endera junior- eller vuxen-grader. Förutom extra graderingsträningar erbjuds ungdomar som tränat en tid att även delta i lägerverksamhet vilket brukar upplevas sporrande!

Juniorer

Kom med i vår lekfulla juniorgrupp som riktar sig till juniorer i åldrarna 9-12 år! På ett kreativt sätt tränar vi fysiska färdigheter, interaktion samt andra samuraj-färdigheter. Framför allt har vi roligt men förutom lekar så tränar vi fall, greppbyten,  tekniker och balans- och koordinationsrörelser.

Gruppen tar emot nya juniorer  under hela året. Gradering är inget måste men i denna grupp finns det möjlighet att gradera junior-grader.
Vi erbjuder även möjlighet att delta i samuraj-lördagar några gånger per år vilket brukar vara uppskattat av våra yngre medlemmar!


Våra träningstider

Måndag
18.30-19.30, Ungdomar
19.30-20.30, Vuxna
Onsdag
18.30-19.30, Ungdomar
19.30-20.30, Vuxna
Fredag
7.00-8.00, Vuxna
Lördag
9.30-11.00, Vuxna
11.00-12.00, Juniorer

Aktuellt