Instruktörer

Kenneth Granö 4. Dan

Började träna Aikido 1987 och inspireras av Aikidons princip att försöka hitta fredliga lösningar på konflikter. Föreningens ordförande och huvudtränare. Tränar Aikido för fysiskt och mentalt välbefinnande. Träningen ger en bra balans i vardagslivet. Främsta inspirationskällor är Seishiro Endo och Jan Nevelius.  

Ulrika Ojala 3. Dan

Ulrika är föreningens sekreterare och började träna aikido 1996.  Orsaken till detta var ett skolarbete där en ny aktivitet skriftligen skulle analyseras men efter slutförd uppgift fortsatte intresset för aikidon. Fortsättningsvis kvarstår intresset för denna hobby som förenar människor från olika klubbar. Det är fascinerande att tillämpa aikidons universala kraft i möten med andra människor för att öka eget och andras välbefinnande på flere plan. Som förebilder fungerar bland andra Jan Nevelius.

Jan-Anders Westerlund 3. Dan

Tränade aikido från mitten av 1980 talet under några års tid och började träna aktivt igen 2011 efter en nästan 20 år lång paus. Aikido är ett bra sätt att upprätthålla och utveckla den fysiska konditionen, koordinationsförmågan och smidigheten samtidigt som man utvecklas mentalt och får umgås med trevliga människor. Det bästa med Aikido är att man aldrig blir fullärd utan alltid kan lära sig något nytt oberoende hur länge man tränat.