Kenneth Granö

Började träna Aikido 1987 och inspireras av Aikidons princip att försöka hitta fredliga lösningar på konflikter. Föreningens ordförande och huvudtränare.

Tränar Aikido för fysiskt och mentalt välbefinnande. Träningen ger en bra balans i vardagslivet.

Främsta inspirationskällor är Seishiro Endo och Jan Nevelius.  

Ulrika Ojala

Ulrika är föreningens sekreterare och började träna aikido 1996.  Orsaken till detta var ett skolarbete där en ny aktivitet skriftligen skulle analyseras men efter slutförd uppgift fortsatte  intresset för aikidon.

Fortsättningsvis kvarstår intresset för denna hobby som förenar människor från olika klubbar. Det är fascinerande att tillämpa aikidons universala kraft i möten med andra människor för att öka eget och andras välbefinnande på flere plan.

Som förebilder fungerar bland andra Jan Nevelius.

Jan-Anders Westerlund

Tränade aikido från mitten av 1980 talet under några års tid och började träna aktivt igen 2011 efter en nästan 20 år lång paus.

Aikido är ett bra sätt att upprätthålla och utveckla den fysiska konditionen, koordinationsförmågan och smidigheten samtidigt som man utvecklas mentalt och får umgås med trevliga människor.

Det bästa med Aikido är att man aldrig blir fulllärd utan alltid kan lära sig något nytt oberoende hur länge man tränat.

Erkki Mäki

Började utöva aikido år 1996. Aikidon är intressant tack vare de mjuka och runda rörelser som där utförs. Därtill förbättrar och upprätthåller denna budogren kroppens smidighet samtidigt som mental träning ingår. Speciellt trevligt är det att delta i läger och träna med likasinnade människor.

Bestående positiva influenser till den egna träningen har bland andra Trygve Forssten och Juhani Laisi haft.

Frida Olin

Började träna aikido 2011 och håller i trådarna för föreningens junior- och ungdomsverksamhet. Barns förmåga att försvara sig själva och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt är något av en hjärtesak för mig.

Uppskattar det vardagsnära i aikidons filosofi samt hur alla kan träna tillsammans oberoende av kön, ålder och storlek.

Tränar också delvis i Vasa och har även tränat i Luzern och Umeå. Bär därmed inspiration från många bra lärare i bagaget.

Lucas Nygård

Började träna aikido 2011 som 13 åring. Fascineras av aikidons kulturhistoriska värde samt dess filosofiska grund. Anser att aikidon ger en god inblick i den japanska kampkonsten på grund av dess mångsidighet. Ser aikidon som ett gott instrument för fysisk och mental utveckling.

Värderar utövarens möjlighet att träna på egen nivå och i egen takt.  Finner inspiration hos de adaptiva och dynamiska tränarnas teknik och form.